پروژه امید

طرح امید

با حمایت موسسه پزشکی نسل امید طرح امید از تابستان ۱۳۹۷ آغاز به کار نموده است. در این طرح که با هدف شناسایی مخزن جهش های عامل بیماری های زنتیکی در کشور طراحی شده است […]

No Picture
پنل بیماری های متابولیک

پانل اختلالات متابولیک ارثی

شناسایی علل ژنتیکی اختصاصی که منجر به اختلالات متالولیک ارثی شده است به علت وجود پلئوتروپی، لوکوس هتروژنیتی و نیز دسترسی به آزمایشات ژنییکی به طور کلی دشوار است. این پانل به عنوان روش سریع، […]

No Picture
پنل بیماری های ژنتیکی چشم

پنل ان جی اس بیماری های ارثی چشم

شناسایی علل ژنتیکی اختصاصی که منجر به اختلال بینایی شده است به علت وجود پلئوتروپی، لوکوس هتروژنیتی و نیز دسترسی به آزمایشات ژنییکی به طور کلی دشوار است. این پانل به عنوان روش سریع، دقیق […]