ساماندهی غربالگری

پانزدهم مرداد، پایان مرحله اول برنامه ساماندهی غربالگری تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳

ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده است. و طبق برنامه […]

ساماندهی غربالگری

اطلاعیه مهم کمیته فنی ساماندهی

ویرایش 15 مرداد 97: ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده […]

ساماندهی غربالگری

درباره برنامه ساماندهی غربالگری تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳

ویرایش 15 مرداد 97: ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده […]

آزمایشگاه های انجام دهنده نمونه

فرم ورود اطلاعات غربالگری

اطلاعیه مهم! ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده است. و […]

No Picture
آزمایشگاههای ارسال کننده نمونه

فرم شماره ۱ آزمایشگاههای ارسال کننده نمونه آزمایش های غربالگری

ضمن تشکر از همکاران آزمایشگاهی سراسر کشور که فعالانه در ثبت نام طرح پایش و ارزیابی … شرکت نمودند. به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام پایان یافته است. در طی روزهای آتی و پس […]

ساماندهی غربالگری

چهاردهم اردیبهشت آخرین مهلت ثبت نام آزمایشگاههای متقاضی همکاری با برنامه ساماندهی غربالگری تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳

ضمن تشکر از همکاران آزمایشگاهی سراسر کشور که فعالانه در ثبت نام طرح پایش و ارزیابی … شرکت نمودند. به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام پایان یافته است. در طی روزهای آتی و پس […]

ساماندهی غربالگری

مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي

مقدمه نتايج آزمايش­ها تحت تاثير متغيرهای گوناگونی است که شناسايی آن­ها و بدنبال آن استاندارد نمودن روش­های آزمايشگاهی جهت تفسير و استفاده بهينه از داده­های آزمايشگاهی ضروری است.  اين متغيرها شامل مراحل قبل از، حين […]

ساماندهی غربالگری

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

بسمه تعالي   منشورحقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی   مقدمه: توجه به حفظ حقوق و رعايت كرامت انساني مراجعين و گيرندگان خدمات آزمايشگاهها از جمله اولويتها و ضرورتهايي است كه به موازات استقرار […]

ساماندهی غربالگری

شرایط همکاری با برنامه ساماندهی غربالگری تریزومی 21، 18 و 13

           ویرایش 15 مرداد 97: ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با […]

ساماندهی غربالگری

طرح پایش و ارزیابی آزمایشگاهی در برنامه ساماندهی غربالگری تریزومی 21، 18 و 13

ضمن تشکر از همکاران آزمایشگاهی سراسر کشور که فعالانه در ثبت نام طرح پایش و ارزیابی … شرکت نمودند. به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام پایان یافته است. فرم های تکمیل شده توسط همکاران […]