آزمایشگاه های انجام دهنده نمونه

فرم ورود اطلاعات غربالگری

اطلاعیه مهم! ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده است. و […]

No Picture
آزمایشگاههای ارسال کننده نمونه

فرم شماره ۱ آزمایشگاههای ارسال کننده نمونه آزمایش های غربالگری

ضمن تشکر از همکاران آزمایشگاهی سراسر کشور که فعالانه در ثبت نام طرح پایش و ارزیابی … شرکت نمودند. به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام پایان یافته است. در طی روزهای آتی و پس […]