پروژه امید

طرح امید

با حمایت موسسه پزشکی نسل امید طرح امید از تابستان ۱۳۹۷ آغاز به کار نموده است. در این طرح که با هدف شناسایی مخزن جهش های عامل بیماری های زنتیکی در کشور طراحی شده است […]