No Picture
پنل بیماری های متابولیک

پانل اختلالات متابولیک ارثی

شناسایی علل ژنتیکی اختصاصی که منجر به اختلالات متالولیک ارثی شده است به علت وجود پلئوتروپی، لوکوس هتروژنیتی و نیز دسترسی به آزمایشات ژنییکی به طور کلی دشوار است. این پانل به عنوان روش سریع، […]