عیب یابی ورود به سایت با کلمه عبور و رمز

قبل از ورود به مراحل عیب یابی به نکات زیر توجه فرمایید:

  • اگر به ایمیل معتبری دسترسی دارید که قبلا به سایت معرفی شده است نیاز نیست این مراحل را طی کنید بلکه باید به قسمت بازیابی رمز مراجعه کنید و با ورود ایمیل معتبر درخواست بازیابی رمز نمایید. یک لینک بازیابی به ادرس شما ارسال خواهد شد.
  • برای بازیابی رمز به کد آزمایشگاه یا ایمیل معتبری که قبلا به اداره امور آزمایشگاهها داده شده نیاز دارید.
  • اگر واجد شرایط فوق نیستید لطفا با کارشناس دانشگاه خود تماس بگیرید.
  • اگر قبلا در زمره ازمایشگاههای همکار ثبت نام ننموده اید لازم است با کارشناس مربوطه در دانشگاه محل خود تماس بگیرید.