چند نکته مهم در مورد فرم ورود اطلاعات بارداری در برنامه کشوری ساماندهی غربالگری تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳

ویرایش 15 مرداد 97:

ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده است. و طبق برنامه پیش بینی شده از تاریخ 15 مرداد مرحله ورود اطلاعات خاتمه یافت. لذا از تاریخ مذکور این بخش از وب سایت دیگر فعالیت نخواهد داشت. در ارتباط با نحوه ادامه همکاری با طرح،  اطلاع رسانی مرتبط از طریق ادارات محترم امور آزمایشگاههای دانشگاهها انجام خواهد گرفت.

ضمنا این سایت به فعالیت های خود در زمینه اطلاع رسانی علمی و فنی در ارتباط با همه مقوله های غربالگری ادامه خواهد داد.

نسخه اولیه این صفحه:

همکاران محترم جامعه آزمایشگاهی ضمن تشکر از اعلام همکاری با برنامه کشوری ساماندهی غربالگری تریزومی 21، 18 و 13 همانگونه که در زمان ثبت نام تصریح گردید پیوستن به این برنامه در این مرحله کاملا داوطلبانه بوده و  این برنامه به صورت پایلوت اجرا می شود. اما  طبیعست که آزمایشگاههایی که پیوستن به طرح پذیرفته اند می بایست ضوابط آن را رعایت نمایند چرا که در اینصورت است که برنامه به اهداف خود خواهد رسید و در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها نتایج آن نیز قابل اعتماد نخواهد بود لذا توجه شما را به موارد زیر جلب می نماید 

  • فرم ورود اطلاعات غربالگری می بایست توسط آزمایشگاه پذیرش کننده تکمیل شود (صرف نظر  از اینکه ارسال کننده باشند یا انجام دهنده).
  •  آزمایشگاههایی که انجام دهنده آزمایشات هستند تنها اطلاعات مراجعينى كه خود پذيرش كرده اند را در این فرم ها وارد نمایند.
  • هر آزمایشگاه می بایست مشخصات و اطلاعات کلیه افراد پذیرفته شده را بدون فاصله و حذف برخی بیماران در فرم ها وارد نماید (به توضیحات پایین نیز توجه فرمایید).
  • جهت حفظ حریم خصوصی افراد مراجعه کننده نام و نام خانوادگی و تلفن آنها می بایست با رضایت مراجعین و با نظر مسوول فنی وارد شود در غیر اینصورت در صورتیکه مسوول فنی ورود نام واقعی بیمار را خلاف رعایت اصول محرمانگی و حقوق بیمار تشخیص می دهد آزمایشگاه همکار می تواند بجای نام واقعی یک کد قابل بازیابی برای مراجع تعریف نماید و بجای نام واقعی وارد نماید. این کد می بایست در زمان ممیزی قابل باریابی باشد. د رهمین راستا ورود کد ملی نیز اجباری نیست.
  • بر اساس این برنامه در این مرحله لازم است هر آزمایشگاه به تعداد یا زمان مشخصی که در روزهای آتی اعلام می شود ورود اطلاعات انجام دهد (بین 500 تا هزار مورد پیاپی یا شش ماه تا یکسال زمان- هر کدام زودتر فرا رسد)
  • زمان شروع و خاتمه ورود اطلاعات و یا تعداد قابل محاسبه به نحوی خواهد بود که کلیه افراد پذیرش شده بدون فاصله و کاملا متوالی در فرم ها وارد شده باشند. حذف هر نمونه از سریال پذیرش (غربالگری) به منزله کان لم یکن شدن کلیه افراد پذیرش شده قبل از آن خواهد بود.
  • همه شواهد فیزیکی پذیرش می بایست در آزمایشگاه موجود و در زمان ممیزی در اختیار کارشناسان اداره امور آزمایشگاهها قرار گیرند.

 

 

برای اطلاع از برخی اهداف و سابقه و جزییات برنامه این لینک را دنبال کنید

برای ورود اطلاعات غربالگری این لینک را دنبال کنید.