اطلاعیه مهم کمیته فنی ساماندهی

ویرایش 15 مرداد 97:

ضمن تشکر از همه همکاران و آزمایشگاهیانی که بصورت یکپارچه با این طرح همکاری نموده اند به اطلاع می رساند که این مرحله از برنامه با موفقیت به اهداف خود رسیده است. و طبق برنامه پیش بینی شده از تاریخ 15 مرداد مرحله ورود اطلاعات خاتمه یافت. لذا از تاریخ مذکور این بخش از وب سایت دیگر فعالیت نخواهد داشت. در ارتباط با نحوه ادامه همکاری با طرح،  اطلاع رسانی مرتبط از طریق ادارات محترم امور آزمایشگاههای دانشگاهها انجام خواهد گرفت.

ضمنا این سایت به فعالیت های خود در زمینه اطلاع رسانی علمی و فنی در ارتباط با همه مقوله های غربالگری ادامه خواهد داد.

نسخه اولیه:

کمیته فنی  برنامه کشوری ساماندهی غربالگری تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳ د رمورد نحوه ادامه ورود اطلاعات آزماشکاههای همکار در سامانه غربالگری اطلاعیه ای صادر نمود در این اطلاعیه اعلام شده است که   ادامه فعالیت آزمایشگاه ها در سامانه به تناسب گروه های تعیین شده و به شرح زیر خواهد بود :

گروه اول – آزمایشگاه های فعالی که اطلاعات لازم را به طور منظم ثبت می نمایند : این آزمایشگاه ها تا زمان دریافت گزارش عملکرد به کار خود ادامه می دهند. زمان ختم ورود اطلاعات برای هر یک از اعضای این گروه متعاقبا تعیین و اعلام خواهد شد.

گروه دوم – آزمایشگاه هایی که در برنامه ثبت نام کرده ولی تاکنون داده ای را ثبت ننموده یا ورود اطلاعات را به هر دلیل متوقف کرده اند : این گروه تا روز 25 اسفند ماه فرصت دارند فعالیت خود را آغاز نمایند یا چنانچه برای ورود اطلاعات دچار مشکلی هستند با نمایندگان اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه خود مطرح کنند تا جهت حل آن اقدام نماییم.درغیر این صورت دسترسی آنها به سامانه از تاریخ اعلام شده قطع می گردد . برقراری دسترسی مجدد این گروه به سایت منوط به تائید مجدد آزمایشگاه مرجع سلامت خواهد بود.

از آزمایشگاههای همکار طرح دعوت می شود تا در این ارتباط در صورت بروز هر مشکل با کارشناس مسئول این برنامه در اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه محدوده فعالیت خود یا از این طریق با سامانه غربالگری تماس بگیرند.